படைப்புகளில் சில...
தேசபக்தி பாடல்கள்
செந்தமிழ் நாடு
தமிழ்த்தாய்
தமிழ்
தமிழ்மொழி வாழ்த்து
 
தோத்திரப் பாடல்கள்
விநாயகர் நான்மணி மாலை
 
முப்பெரும் பாடல்கள்
குயில்
கண்ணன் பாட்டு
பாஞ்சாலி சபதம்
 
சுயசரிதையும் பிற பாடல்களும்
கனவு
பாரதி அறுபத்தாறு
 
நீதி நூல்கள் (பாடல்கள்)
புதிய ஆத்திசூடி
பாப்பா பாட்டு
முரசு
 
நூல்கள் (உரைநடை)
ஞானரதம்
 
மொழிபெயர்ப்புகள்
பகவத் கீதை - உரை
பகவத் கீதை - முகவுரை
 
ஒலி-ஒளி வடிவில் சில பாடல்கள்

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur